top of page

RADWARE CYBER SECURITY

Nedavni napadi na informacijske sisteme in spletna podjetja kažejo, da napadalci uporabljajo vedno nove tehnike napadov imenovanih tudi - Multi vulnerability attack campaigns. To pomeni sočasen napad več napadalcev, ki v danem trenutku uporabljajo več tehnik napadov na več elementov informacijskega sistema hkrati. Takšni napadi so izredno učinkoviti četudi smo preventivno poskrbeli za "dobro" zaščito našega informacijskega sistema. Primeri takšnih napadov so: SSL encryption metode, zasičenje prepustnosti omrežja s t.i .UDP poplavami ; zasičenje strežniških virov ali t.i. SYN poplav ; HTTP Get poplav in zasičenjem spletnih aplikacij,... Zaradi neusklajenega delovanja različnih med seboj nepovezanih varnostnih mehanizmov običajna zaščita pri takšnih napadih odpove. Poleg tega vas standardni varnostni mehanizmi ne obvarujejo pred širjenjem zlonamerne programske opreme, lažnim predstavljanjem, "Botnet" napadi, "Trojanskimi konji" in podobnim.

Radware Attack Mitigation Solution (AMS) je hibridno in celovito DDoS varnostno orodje, ki v realnem času ščiti vašo informacijsko infrastrukturo pred napadi in vdori v sistem. AMS sistem preprečuje napade, širjenje zlonamerne programske opreme, krajo podatkov, spletne napade, izkoriščanje ranljivosti aplikacijskih orodij,... Vse to v enem celovitem varnostnem orodju, kjer več med seboj povezanih sistemov v realnem času sodeluje pri zaščiti vašega informacijskega sistema. 

Radware AMS večnivojska zaščita pred napadi

 • Denial-of-service (DoS)

Preprečitev vseh vrst omrežnih DDos napadov.

 • Network Behavioral Analysis (NBA) 

Preprečitev zlorabe aplikacijskih orodij in uporabe "zero-minute" zlonamerne programske opreme.

 • Intrusion Prevention System (IPS)

Preprečitev izkoriščanja ranljivosti aplikacijskih orodij.

 • Web Application Firewall (WAF)

Ublažitev spletnih groženj in "zero-day" napadov.

 • Reputation Engine 

Zaščita pred lažnim predstavljanjem, finančnimi prevarami in "Trojanskimi konji".

 • Security Event Information Management (SEIM) 

Centralni upravljalno-nadzorni sistem in analiziranje dogodkov.

 • Emergency Response Team (ERT) 

24/7 tehnična podpora in takojšen odziv na nepoznani napad in vzpostavitev obratovalnega stanja.

Razumevanje spletnih groženj in nevarnosti, ki vplivajo na varnost vašega informacijskega sistema

 • Mrežni nivo (Network layer) je ogrožen s strani zasičenja prepustnosti omrežja, mrežnega skeniranja ali mrežnega vpada z namenom obremenitve prepustnosti ali zlorabe mrežnih virov.

 • Strežniški nivo (Server layer) je ogrožen s strani skeniranja portov, SYN poplav ali nizkimi in počasnimi DoS napadi, katerih namen je zloraba strežniških virov.

 • Aplikacijski nivo (Application layer) je ogrožen z različnimi napadi orodij, ki izkoriščajo ranljivost aplikacijl, zlorabo aplikacij, DDoS napadi in napadi spletnih aplikacij.

 • ​Rezultat takšnih napadov je lahko kraja podatkov, velikih spletnih okvar in kršitev pa vse do zaustavitve informacijskih storitev in velike denarne škode.

 • Za ustrezno zaščito pred grožnjami je potreben celostni pristop, ki poleg odbijanja napadov in vdorov ustrezno preprečuje "črne luknje" v varnostnih mehanizmih, napake administratorjev varnostnih sistemov, skrite obvode ter je stroškovno učinkovit in enostaven za uporabo.

bottom of page