top of page

RADWARE

application delivery&

load balancing

Radware ADC-VX je prvi industrijski Application Delivery Controller Hypervisor, ki uporablja več virtualnih ADC rezin na namenski strojni platformi imenovani - Radware OnDemand Switch. S takšnim pristopom smo klasične namenske Load Balance naprave za učinkovito razporejanje obremenitev omrežja, aplikacij in naprav dvignili na popolnoma nov - višji nivo storitev, ki bi ga lahko poimenovali tudi Virtual Load Balancing.

 

Zasnova ADC-VX sistema temelji na zagotavljanju visoke učinkovitosti, robustnosti in odpornosti ter predvidljivosti delovanja celotnega sistema s hkratnim zagotavljanjem sposobnosti hitrega in dinamičnega odzivanja nenenehnim spremembam različnih okolij informacijskih sistemov. Vse to ob visoki stroškovni učinkovitosti.

 

Alteon NG je družina namenskih industrijskih strežnikov, ki so zasnovani z namenom ponuditi stabilno, robustno in visoko zanesljivo platformo ADC-VX sistemu. Alteon NG strežnik poleg svoje osnovne ADC funkcionalnosti ponuja tudi storitve kot so: FastView Web Performance Optimization (WPO), Authentication Gateway, Advanced Denial of Services (ADoS), ITM/bandwidth management ter visoke SSL kompresijske zmogljivosti.

Radware ADC-VX predstavitev

  • Prožnost in zasebnost

Radware ADC-VX je zasnovan popolnoma na novo, z namenom zagotavljanja popolne izolacije in zmanjševanja možnosti napak ter izolacijo omrežja in ločeno upravljanje posameznih ADC rezin. S takšno zasnovo sistema, ki je podobna fizičnim napravam odpravimo tveganja povezana s konsolidacijo in migracijo fizičnih naprav v virtualna okolja (P2V). Poleg tega je celotni omrežni nivo zaseben in virtualiziran - vključno z vsemi vmesniki, VLANi, ARP in usmerjevalnimi tabelami, kar nam zagotavlja maksimalno zasebnost podatkovnega prometa.

  • Zanesljivost in zagotavljanje SLA pogojev

Edinstven mehanizem ADC-VX sistema zagotavlja garantirano dodeljevanje sredstev in kapacitet za delovanje vsaki navidezni ADC rezini posebej. Na ta način vsaka virtualna rezina uporablja le tista sredstva in zmogljivost, ki so ji bila dodeljena, kar nam zagotavlja predvidljivo zmogljivost in zanesljivo storitev. Takšen pristop popolnoma odpravlja tveganja kot so pomanjkljivost virov in sredstev tudi v najbolj zahtevnih primerih.

  • Hitro in učinkovito prilagajanje

Hitro in učinkovito prilagajanje organizacije spremembam v informacijskem sistemu oz. na trgu zahteva odziven sistem rezervacij ter prerazporeditev virov sistema z občutnim skrajšanjem časa uvajanja novih aplikacij in storitev virtualnih podatkovnih centrov. Radware ADC-VX omogoča enostavno prerazporejanje sredstev in razdeljevanje procesov po virtualnih ADC rezinah. S tem uporabnik enostavno prilagaja svojo učinkovitost in funkcionalnosti informacijskega sistema ter izpolnjuje spreminjajoče se poslovne potrebe in obremenitve informacijskega sistema.

  • Enostaven nadzor in uporaba

Z orodjem ADC-VX Hypervisor lahko enostavno dodeljujete in upravljate s sistemskimi viri kot so: dodelitev CPU, delovnega pomnilnika, prepustnosti omrežja in sredstev za pospeševanje storitev dodeljenim virtualnim ADC rezinam. Takšen samodejni proces odpravlja zapletene izračune in zmanjša možnost človeške napake. Poleg tega centraliziran sistem upravljanja in nadzora zagotavlja v realnem času pregled nad uporabo virov in "zdravjem" sistema .

  • Zmanjšanje stroškov in učinkovita donosnost naložbe (ROI)

Radware ADC-VX zagotavlja učinkovito donosnost naložbe (ROI) z nižanjem investicijskih stroškov (CAPEX) in obratovalnih stroškov (OPEX) . Obenem pa učinkovito znižujejo stroške v primerjavi z nakupom več namenskih ADC oz. klasičnih Load Balance naprav. Vsi Radware produkti se ponašajo z nizkimi energijskimi stroški in stroški nadomestnih delov.

Enostavna in zanesljiva eksplotacija

  • Radware z namenom enostavnejše implementacije in učinkovitejšega upravljanja ter manjših stroškov uvajanja tesno sodeluje z večjimi proizvajalci aplikacij. Delovanje vsake aplikacije je za potrebe po zagotavljanju največje razpoložljivosti in najboljše učinkovitosti potrjena in preizkušena v Radware laboratorijih.

  • S čarovnikom (Wizzard) in predlogami za delo z aplikacijami lahko med drugim zagotovimo hitro, enostavno in učinkovito konfiguracijo sistemov in aplikacij.

Preidite iz statično definiranega omrežja v programsko definirano omrežje - SDN (Software Defined Networking):

  • Radware SDN na osnovi programskega usmerjanja podatkovnega prometa, bistveno izboljša varnost aplikacij, učinkovitost in nadzor pri zbiranju podatkov ter optimalno razporeditev podatkovnega prometa in omrežnih storitev.

bottom of page