3CX PHONE SYSTEM

3CX Phone Sytem je VoIP komunikacijski sistem nove generacije programskih komunikacijskih sistemov, ki deluje kot aplikacija na Windows ali Linux (Debian) operacijskem sistemu. Cenovno sprejemljiv prodajni model je zasnovan na enkratni ali letni licenčnini od 4 do 1024 govornih kanalov in neomejenem številu telefonskih številk oz. uporabnikov sistema. 3CX Phone System omogoča tudi namestitev in delovanje sistema v "oblaku" ter podporo nekaterim največjim ponudnikom Cloud storitev na svetu.

prednosti 3cx phone system komunikacijskega sistema

 

 • Širok izbor uporabniških in sistemskih storitev ter enostavna namestitev in upravljanje komunikacijskega sistema preko spletnega (WEB) vmesnika.

 • Bistveno cenejši nakup ter stroški lastništva in vzdrževanja v primerjavi s klasičnimi namenskimi strojno gnanimi telekomunikacijskimi sistemi.

 • Strojna neodvisnost komunikacijskega sistema omogoča namestitev na katerokoli napravo ali virtualno okolje z ustrezno podprtim operacijskim sistemom (npr. uporaba VMware ali Hyper-V virtualnega ekosistema).

 • Izboljšana produktivnost, mobilnost in učinkovitost osebja z implementacijo in uporabo računalniških uporabniških aplikacij ter aplikacij na pametnih mobilnih telefonskih aparatih.

 • Uporaba obstoječe infrastrukture računalniškega omrežja za potrebe govorne in video komunikacije v podjetju (brez namenske infrastrukture za potrebe telefonije).

 • Uporaba širokega nabora telefonskih naprav različnih proizvajalcev po izboru kupca - torej brez namenskih proizvajalčevih naprav.

 • Priključitev komunikacijskega sistema s ponudnikom javnih telekomunikacijskih storitev preko sodobnih VoIP ali klasičnih ISDN/PSTN povezav.

 • Uporaba VoIP ter WebRTC tehnologije zagotovlja bistveno nižje stroške video-konferenčnih komunikacij v podjetju in izven njega.

 • Enostavno povezovanje z aplikacijami ostalih CRM, ERP ali PMS (hotelski sistemi) ponudnikov preko API vmesnika,...

3cx PRofessional edition storitve

 

3CX Professional Edition sistem nadgrajuje 3CX Standard Edition storitve s storitvami kot

 • Povezovanje s CRM in ERP aplikacijami kot npr. Microsoft Outlook, Microsoft Dynamics CRM, Microsoft 365, Google for Business, Salesforce, SugarCRM, Sage Act!, Exact Online, DATEV,... ali preostalimi aplikacijami ostalih ponudnikov preko API vmesnika.

 • Snemanje pogovorov (Voice Recording).

 • Funkcionalnost klicnega centra vključno s sistemom čakalnih vrst (Call Queues).

 • Reporting sistem za izdelavo poročil in izpiskov o klicih in statistikah klicev.

 • Sinhronizacija Office 365 imenikov.

 • 3CX Bridge povezljivost z ostalimi 3CX sistemi v mreži.

 • Hotelske storitve vključno s Fidelio in Mitel povezljivostjo.

Storitve klicnega centra

 • Neomejeno število lokacijsko neodvisnih agentov klicnega centra.

 • Napreden prikaz statistike čakalnih vrst v realnem času:

  • nadzor statusov čakalnih vrst;

  • nadzor nad številom čakajočih klicev.

 • Napreden prikaz statistike agentov v realnem času:

  • prijava/odjava in prikaz statusa agentov v čakalnih vrstah;

  • časovni prikaz prijavljenih in odjavljenih agentov;

  • pregled števila odgovorjenih in neodgovorjenih klicev;

  • pregled povprečnega časa čakanja klicev in najdaljših klicev na čakanju,…

 • Funkcija povratnega klica (Call Back):

  • ob prekinitvi dohodnega klica s strani stranke lahko le ta obdrži svoj položaj v čakalni vrsti;

  • samodejni povratni klic stranke, ko je agent klicnega centra na voljo za sprejem čakajočega klica, ki je bil s strani stranke prekinjen;

  • možnost pošiljanja elektronskega obvestila nadzorniku klicnega centra ob sproženem povratnem klicu,...

 • Dodatne strategije čakalnih vrst:

  • zaporedno rotirajoče razporejanje klicev;

  • prioritetno razporejanje klicev agentom z najdaljšim povprečnim odzivnim časom;

  • prioritetno razporejanje klicev agentom z najkrajšim povprečnim časom pogovora;

  • prioritetno razporejanje klicev agentom, ki povprečno sprejmejo najmanj klicev;

  • naključno usmerjanje klicev po skupinah agentov;

  • prioritetno usmerjanje klicev po skupinah agentov.

 • Prioritizacija čakalnih vrst, ko so agenti dodeljeni več čakalnim vrstam naenkrat.

 • Opozorila nadzornikom klicnega centra (SLA):

  • obveščanje nadzornikov klicnega centra ob predolgem čakanju v čakalnih vrstah;

  • registriranje opozoril in dogodkov za potrebe nadaljne obdelave podatkov in dodatnim prilagoditvam klicnega centra;

  • pošiljanje elektronskih sporočil nadzornikom klicnega centra o kritičnih dogodkih za potrebe hitrega prilagajanja razmeram in obremenitvam klicnega centra;

  • aktivna prijava in odjava agentov klicnega centra v čakalne vrste s strani nadzornika.

 • Aktivna podpora in nadzor agentov klicnega centra:

  • poslušanje klicev s strani nadzornika brez sodelovanja v zvezi med stranko in agentom (Listen In);

  • pasivno sodelovanje nadzornika v pogovoru kot enosmerna pomoč agentu klicnega centra brez vedenja stranke (Listen & Whisper);

  • aktivno sodelovanje nadzornika v pogovoru kot aktivna pomoč agentu klicnega centra z vedenjem stranke (Barge In).

 • Prioritetno usmerjanje klicev iz tujine skupinam agentov na osnovi mednarodnih številk za potrebe ustrezne komunikacije s sogovornikom v njegovem jeziku.

 • Zakasnitev posredovanje naslednjega klica v čakalni vrsti za potrebe obdelave podatkov o predhodnem klicu (Wrap-up Time).

 • Prikazovalnik (Wall Board Display) zasedenosti klicnega centra, ki je kot pomoč namenjen večji skupini agentov in nadzornikom klicnega centra.

 • Dodatno opcijo naprednega usmerjanja dohodnih klicev ( CFD – Call Flow Designer) in povezavo z bazami podatkov in aplikacijami kot:  Web Service, XML File, CSV Text File, Microsoft Excel Spreadsheet, SQL Server Database, Microsoft Access Database File, povezovanje ostalih podatkovnih baz preko ODBC protokola,..

hotelske storitve

 

Upravljanje hotelskih storitev preko WEBClient vmesnika ali  možnost povezovanja sistema z zunanjimi hotelskimi PMS (Hotelski Informacijski Sistemi / Property Management Systems) sistemi kot:

 • InnQuest roomMaster 2000

 • Fidelio-Opera

 • MICROS-Fidelio

 • Fidelio

 • Protel

 • Brilliant Hotelsoftware,...

   

 
 

© 2018 by TEIN d.o.o. | Vse pravice pridržane | All rights reserved